Založení firmy s.r.o. rychle, jednoduše a bez zbytečných poplatků

Že je založení společnosti s ručením omezeným již finančně nenáročné díky pouhému 1,- Kč vkladu (dříve zvaného jako základní kapitál), již víme. Že ji však lze založit z pohodlí domova, rychle a jednoduše, si povíme nyní.

Tuto možnost nabízí portál ZalozFirmu.cz, který vás založením společnosti provede prostřednictvím jednoduchého registračního formuláře, přičemž již v samotném úvodu vás systém upozorní na seznam informací, které bude nutné při registraci zadat, tudíž si je můžete dopředu přichystat a při registraci je již jen přepisovat do formuláře. Přitom je kladen zvláštní důraz na správný výběr názvu společnosti, jež by neměl být zaměnitelný s jinou, již existující firmou. Pokud si však přece jen nebudete vědět s nějakým políčkem rady, stačí kliknout na odkaz nápovědy

Po registraci se vygenerují veškeré dokumenty nutné k jejímu dokončení, které podepíšete elektronicky. Pokud nedisponujete elektronickým podpisem, můžete si je nechat zaslat na
e-mail, vytisknout, podepsat ručně a zaslat na adresu ZalozFirmu.cz. Poté již následuje úhrada zákonných poplatků, které jsou s registrací spojeny (minimálně 13 000,- Kč). Tímto krokem veškerá vaše starost se založením společnosti s ručením omezeným končí, jelikož administrativní kroky přecházejí do režie společnosti ZalozFirmu.cz, tj. vyřízení živnostenského oprávnění a ostatní komunikace s úřady včetně dokončení registrace v obchodním a živnostenském rejstříku. Jakmile budou tyto úkony hotovy, bude vám předána složka s veškerou dokumentací související se založením společnosti (živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku aj.).

A jaké další výhody vám portál nabízí? V prvé řadě se jedná o finanční úsporu, jelikož uhradíte pouze zákonné poplatky (společnost ZalozFirmu.cz je obecně prospěšnou společností), a úsporu času, kdy veškerá komunikace (jak mezi vámi a portálem, tak i mezi portálem a úřady) probíhá on-line. Dále je to individuální přístup, kdy je firma zakládána „na míru“, to znamená, že je možné již v rámci vyplňování registračního formuláře zadat specifické požadavky na ni kladené, a v neposlední řadě i garance zápisu firmy do obchodního rejstříku. To vše navíc v souladu s platnou českou legislativou.