Dotace na zaměstnance pro rok 2017Dotace na zaměstnance pro rok 2017

Stát podporuje zaměstnanost aktivní politikou zaměstnanosti, která je určována Zákonem
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v rámci které firmám nabízí hned několik dotací za účelem zaměstnání uchazečů o zaměstnání, kteří se bezúspěšně snaží uplatnit déle než 5 měsíců na trhu práce (např. absolventi, ženy po mateřské dovolené, osoby předdůchodového věku, zdravotně postižené osoby).

Zřejmě nejznámější dotací na zaměstnance je dotace na zřízení společensky účelného pracovního místa. Příspěvek je určen především na úhradu části, případně celých mzdových nákladů, které firmě jakožto zaměstnavateli vzniknou ve vztahu k zaměstnanci (hrubá mzda), tak i ve vztahu ke zdravotní pojišťovně (zdravotní pojistné placené zaměstnavatelem) a Okresní správě sociálního zabezpečení (sociální zabezpečení včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Jeho výše může činit maximálně 4násobek (případně 6násobek) průměrný mzdy platné v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí minulého roku
(tj. maximálně 100 716,- Kč, případně 151 074,- Kč), přičemž je poskytován maximálně po dobu 1 roku.Také dotace na zaměstnání osoby zdravotně postižené je poměrně hojně firmami využívána, přičemž je spojena se zřízením chráněného pracovního místa (CHPM), kdy je určena na částečnou úhradu nákladů spjatých s jeho zřízením, a to až do maximální výše 48 000,- Kč ročně. Nicméně podnik na dotaci dosáhne až po 12 měsících od jeho zřízení nebo obsazení. Kromě financování provozu CHPM však firma může požádat také o dotaci určenou na úhradu mzdových nákladů daného zaměstnance, kdy výše příspěvku činí maximálně 8násobek (pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně 12násobek) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí minulého roku (tj. maximálně 201 432,- Kč, případně
302 149,- Kč), přičemž je poskytován nejdéle po dobu 3 let. Pokud navíc v CHPM zaměstnává více jak 50 % zdravotně postižených osob, může také Úřad práce požádat o dotaci na jejich mzdy. Ta však činí „pouze“ 75 % skutečně vynaložených měsíčních hrubých mezd zdravotně postižených zaměstnanců, a to maximálně 8 000,- Kč měsíčně/1 osobu.Firmy rovněž mohou zažádat o příspěvek na zapracování nového zaměstnance. Ten je však poskytován pouze po dobu 3 měsíců a jen do výše poloviny minimální mzdy (4 600,- Kč), přičemž je určen osobě zajišťující zapracování daného zaměstnance.

Dotace na zaměstnance 2017