NezaměstnanostMoravskoslezský kraj patří spolu s Ústeckým krajem mezi regiony s největší mírou nezaměstnanosti, která dokonce přesahuje celorepublikový průměr, kdy v roce 2013 podíl nezaměstnaných v kraji činil 10,47 %, tj. o 2,3 % více než kolik činí celorepublikový průměr, přičemž rozdíl mezi pohlavím je pouze 1%. Nejvíce se nezaměstnanost Moravskoslezského kraje dotýká okresů Bruntál, kde je 14,33 % nezaměstnaných obyvatel, kteří se o 1 pracovní místo ucházejí spolu s 67 osobami, dále okresu Karviná, kde podíl nezaměstnaných činí
12,52 % a o 1 pracovní místo se uchází dokonce 81 osob, a okres Ostrava – město, ve kterém činí míra nezaměstnanosti 11,56 % a o 1 pracovní místo se uchází 42 osob. Nicméně ani u ostatních okresů Moravskoslezského kraje není situace o nic lepší, byť se potýkají s nezaměstnaností zhruba na úrovni celorepublikového průměru, jelikož se o 1 pracovní místo uchází 21 – 37 osob. Za celý kraj se pak o 1 pracovní místo uchází 40 osob.Za prací do Prahy

Ke snížení nezaměstnanosti nepřispívá ani skutečnost, že je v kraji poměrně nízká nabídka práce, respektive počet volných pracovních míst, která se přibližuje hodnotám ostatních krajů, u nichž je nezaměstnanost na relativně nízké úrovni. V roce 2013 bylo v Moravskoslezském kraji 2 280 volných pracovních míst, avšak počet nezaměstnaných činil 87 626 osob. V důsledku toho se řada obyvatel stěhuje do jiných krajů, které nabízejí lepší uplatnění na trhu práce, a to zejména do Prahy, kde je míra nezaměstnanosti nejnižší (0,9 % v roce 2013) spolu s Pardubickým a Libereckým krajem (oba 2,7 % v roce 2013). Tím Moravskoslezský kraj v roce 2013 přišel o 7 506 obyvatel, přičemž mezi ně patřili především mladí lidé ve věku 15 – 34 let, kteří jsou nezaměstnaností nejvíce postiženi (21% nezaměstnanost u osob ve věku 15 – 24 let a 10% nezaměstnanost u osob ve věku 26 – 34 let).

Vysokoškoláci jsou na tom lépe

Nicméně ani ostatní věkové skupiny na tom nejsou o moc lépe, zejména pokud mají středoškolské vzdělání bez maturity či pouhé základní vzdělání, jelikož tyto vzdělanostní skupiny mají největší problém najít si zaměstnání. Nejlépe jsou na tom samozřejmě vysokoškoláci, avšak je zde velký předpoklad, že právě vysokoškolsky vzdělaní lidé Moravskoslezský kraj nejvíce opouštějí, jelikož jim neumožňuje pracovní uplatnění a kariérní růst.České firmy, Čeští zaměstnanci – Nebo ne?

Jejich místo pak zaujímají cizinci, jejichž počet se v kraji zvyšuje, přičemž se jedná především o muže pocházející ze Slovenska a Polska, tedy okolních států, avšak významnou skupinu cizinců představují také Vietnamské a Ukrajinské obyvatelstvo, tedy levná pracovní síla. Jejich zaměstnávání navíc (nejen v Moravskoslezském kraji) podporuje novela zákona o pobytu cizinců, kterým nově stačí k výkonu zaměstnání pouze tzv. zaměstnanecká karta, která zároveň slouží jako povolení k pobytu a nahrazuje vízum na dobu 90 dnů, čímž se proces zaměstnávání cizinců zjednodušuje a zároveň se zkracuje doba administrativních úkonů s tím spojených.

Zdroj: ČSÚNezaměstnanost – Praha – Brno – Ostrava – Práce v Praze