Přehled změn sociálních dávek od roku 2017Přehled změn v sociálních dávkách pro rok 2017

Nástupem nového roku dojde ke změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, která se dotkne všech napříč generacemi, přičemž zřejmě nejožehavější změnou bude změna ve vyplácení příspěvku na bydlení, který by měl zabránit tolik nechvalně známému podnikání s chudobou, které se týká zejména nepřizpůsobivých občanů platících pronajímatelům ubytoven neúměrně vysoké nájemné za nevyhovující prostory. V tomto případě se dá říci, že těmto podnikatelům zvoní hrana, jelikož příspěvek na bydlení nebude od roku 2015 vyplácen podle počtu osob žijících ve společné domácnosti, ale bude poskytován na prostor. To znamená, že 1 domácnost (bez ohledu na počet členů v ní žijících) získá pouze 1 příspěvek na bydlení, jehož maximální výše se bude navíc nově odvíjet od tržní ceny pronájmů platných v dané lokalitě.

Darujte krev – Aktuální krevní zásoby

krevni-monitor

Tím však změna ve vyplácení příspěvku na bydlení nekončí. Další novinkou je vyplácení sociální dávky pouze po dobu půl roku (výjimečně 1 rok), pokud žadatel bude žít na ubytovně. Jejím cílem je v tomto případě přinutit žadatele k hledání vyhovujícího bydlení. Toho chce stát dosáhnout také prostřednictvím odebrání příspěvku na bydlení tomu, kdo se nebude snažit najít přijatelné bydlení a nebude usilovat o získání zaměstnání.

Další změna se týká porodného. Nově maminky získají porodné i na druhé dítě (a jeho dvojče), a to ve výši 10 000,- Kč, přičemž výše sociální dávky na první dítě zůstane stejná, tj. 13 500,- Kč. Zároveň se zvýší hranice příjmů určující nárok na vyplacení porodného, a to z 2,4násobku životního minima rodiny (čistý příjem rodiny do 18 504,- Kč, u samoživitelek 11 712,- Kč) na 2,7násobek (čistý příjem rodiny s jedním dítětem do 20 817,- Kč, s dvěma dětmi 25 515,- Kč, u samoživitelky do 13 176,- Kč). Také matky s vícerčaty si polepší. V současnosti mohou získat maximálně 19 500,- Kč, od nového roku je to o 3 500,- Kč více, tj. 23 000,- Kč.

Co se však nemění, je výčet příjmů, které se zahrnují do výpočtu životního minima. Konkrétně se jedná o příjmy ze zaměstnání či podnikání, náhradu mzdy (nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti), peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek a další příjmy (příjmy z pronájmu, důchod, výživné, podpora při rekvalifikaci a sociální dávky).

Zda tato změna přinese očekávaný růst populace, ukáže až čas, avšak z pohledu podpory rodin s dětmi bude cíl vlády jistě naplněn. I když navýšení jedné sociální dávky blahobyt rodinám nepřinese.

Kde se naopak změny neočekávají je výše přídavku na dítě a rodičovský příspěvek, nicméně do konce roku zbývají ještě 3 měsíce, a tak je možné, že k nějaké změně dojde zejména pak, pokud dojde ke změně výše životního minima, o jehož navýšení si štěbetají ptáci na střeše. Každopádně by se nemělo jednat o nijak velkou výhru – životní minimum by se totiž zvýšilo ze současných 3 410,- Kč na pouhých 3 610,- Kč, což skutečně není hodně, pokud si vezmeme, že má sloužit na pokrytí základních potřeb (s výjimkou bydlení) a jídlo.

Sociální dávky, příspěvek na bydlení, porodné – změny od roku 2017