Podpora v nezaměstnanosti 2017
Pokud jste přišli o zaměstnání nebo jste ukončili podnikatelskou činnost, máte po zaregistrování na úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ale pozor! Je potřeba splnit jednu důležitou podmínku, kterou je platba sociálního pojištění (především důchodové pojištění) po dobu 12 měsíců za poslední dva roky. Přičemž do této doby se kromě výkonu zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti (OSVČ) započítává také náhradní doba pojištění, do níž patří např. doba, po kterou jste:

pečovali o dítě ve věku do 4 let;
pečovali o osobu mladší 10 let, která je zdravotně postižená;
pobírali invalidní důchod invalidity 3. stupně;
jste zdravotně postiženou osobou zařazenou v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost.Výše podpory
Pokud tuto podmínku splňujete, můžete si o podporu v nezaměstnanosti písemně požádat u Vašeho referenta úřadu práce. Její výše se vypočítává z přechozího čistého příjmu, přičemž první 2 měsíce činí 65 % daného příjmu, další 2 měsíce 50 % a v následujících měsících pouhých 45 % předchozího čistého příjmu. Nicméně pokud byl pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnance nebo dohodou, činí podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu pouhých 45 % předchozího příjmu.

K další úpravě dochází v případě, kdy sice splňujete dobu pojištění, avšak v rozhodném období jste nedisponovali žádnými příjmy (např. v důsledku péče o dítě), tudíž nelze použít výše zmiňovaný způsob výpočtu. V takovémto případě je poskytována podpora v nezaměstnanosti v minimální výši, která se odvíjí od průměrné mzdy za I. – III. čtvrtletí roku 2014 (25 179,- Kč – dle Sdělení MPSV č. 311/2014 Sb.), kdy v prvních 2 měsících činí její 0,15násobek (3 777,- Kč), v dalších 2 měsících 0,12násobek (3 022,- Kč) a v následujících měsících pak pouhý 0,11násobek průměrné mzdy (2 770,- Kč).
Zákon č. 435/2014 Sb., o zaměstnanosti rovněž stanovuje maximální výši měsíční podpory v nezaměstnanosti, která činí 0,58násobek průměrné mzdy za I. – III. čtvrtletí roku 2014, tj. 14 604,- Kč pro rok 2016.Doba vyplácení podpory
Co se týče doby, po kterou se podpora v nezaměstnanosti vyplácí, závisí její délka na věku žadatele. Pokud jste mladší 50 let, můžete podporu pobírat maximálně 5 měsíců, o 3 měsíce déle ji můžete pobírat, pokud se nacházíte ve věkové kategorii 50 – 55 let, nejdéle podporu v nezaměstnanosti budete pobírat, jestliže jste starší 55 let, kdy Vám bude vyplácena až 11 měsíců.

Stejně jako v případě výše podpory v nezaměstnanosti, tak i v délce jejího vyplácení může dojít k modifikaci, a to tehdy, pokud jste ukončili pracovní poměr s nárokem na odstupné. V takovémto případě se počátek jejího vyplácení posunuje o měsíce, za které Vám náleží odstupné, tzn. u tříměsíčního odstupného se nárok na vyplácení podpory v nezaměstnanosti posouvá o 3 měsíce.Podpora v nezaměstnanosti 2017